Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Báo cáo quản trị Công ty năm 2021

14/02/2022

Công ty MobiFoneService xin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021. Để biết thêm thông tin chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm dưới đây:

Báo cáo quản trị công ty MFS năm 2021

Trân trọng!