Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

Công ty MobiFoneService kính báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022. Để biết thêm thông tin chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm dưới đây:

Báo cáo quản trị MFS 6 tháng đầu năm 2022

Trân trọng!