Giải pháp CSKH

Giải pháp CSKH

CSKH Đa Phương Tiện

Khi mới ra đời Tổng đài truyền thống chỉ là Trung tâm cuộc gọi – nơi Điện thoại viên (ĐTV) tiếp nhận và liên hệ khách hàng bằng điện thoại (Call Center) – với hai lĩnh vực