Vision – Mission

Mobifone Service always aim for customer's satisfaction, efficiency is the measurement for every business activities

Vision – Mission

Vision

MobifoneService hướng tới là đơn vị quen thuộc, tin cậy, thân thiện trong tổ chức và cung cấp các dịch vụ trợ giúp cho người dùng thiết bị di động.

Mission

Tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, Sứ mệnh của chúng tôi chính là: "làm cho cuộc sống thuận tiện hơn với thiết bị di động"