Services

Services

VALUE ADDED SERVICES

Mobifone Service tự hào là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam cung cấp giải pháp, dịch vụ nội dung số trên điện thoại di động.

View more

Providing and installing BTS station

Công ty MobiFone Service đã đầu tư cho thuê cơ sở hạ tầng trạm BTS với số lượng 152 trạm cho đối tác trên địa bàn toàn quốc

Infrastructure leasing

Công ty MobiFone Service đã đầu tư cho thuê cơ sở hạ tầng trạm BTS với số lượng 152 trạm cho đối tác trên địa bàn toàn quốc

Data center leasing

Công ty MobiFone Service đã đầu tư cho thuê cơ sở hạ tầng trạm BTS với số lượng 152 trạm cho đối tác trên địa bàn toàn quốc

INFRASTRUCTURE

Mobifone Service tự hào là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam cung cấp giải pháp, dịch vụ nội dung số trên điện thoại di động.

View more

CUSTOMER SERVICES

Có thể nói, dù doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ở bất kỳ một lĩnh vực nào của đời sống xã hội thì khách hàng vẫn là yếu tố quan trọng nhất, là điều kiện tiên quyết quyết định đến sự ”sống còn”, thành công...

View more