Tin nội bộ

Tin nội bộ

“Tổ chức huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động định kỳ năm 2023” cho CBNV khối Văn phòng Công ty và Chi nhánh VAS năm 2023

06/03/2023

“Tổ chức huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động định kỳ năm 2023” cho CBNV khối Văn phòng Công ty và Chi nhánh VAS năm 2023

at

Buổi huấn luyện tập trung được diễn ra tại phòng họp Công ty thời gian từ 8h30 đến 11h30 ngày 03/03/2023.

Nội dung huấn luyện:
Huấn luyện AT-VSLĐ các nhóm 1,2,3,4 theo Điều 18 Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016
Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động…
Thông qua buổi huấn luyện giúp CBCNV hiểu và cập nhật các thông tin, quy định về an toàn vệ sinh lao động trong công việc, môi trường công tác.

atvs
CBCNV VPCT và CN VAS đã tham gia đầy đủ và nhiệt tình. Buổi Huấn luyện diễn ra thành công và hiệu quả.