Hoạt động đoàn thể

Hoạt động đoàn thể

MobiFone Service phát động phong trào hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới, Giờ Trái Đất năm 2023

28/04/2023

MOBIFONE SERVICE PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP, CHỦ ĐỀ NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI, NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI, CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2023 

Thực hiện văn bản số 1240/MOBIFONE-VP ngày 31/3/2023 của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2023 được Liên hợp quốc phát động ̣ với chủ đề là “Accelerating Change” – “Thúc đẩy sự thay đổi” nhấn mạnh vai trò của nước là nền tảng cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống và là cốt lõi của sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia; đồng thời hướng đến giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường trên toàn cầu. Qua đó, kêu gọi cộng đồng cùng thực hiện các chương trình hành động bảo vệ tài nguyên nước để tạo ra sự khác biệt bằng cách thay đổi cách thức sử dụng, khai thác và quản lý nước trong cuộc sống hàng ngày.

        Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2023 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “The Future of Weather, Climate and Water across Generations” – chủ đề tuyên truyền của Việt Nam là: “Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế – xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau”. Thông điệp này khẳng định giá trị của thông tin, thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước đối với xã hội đồng thời kêu gọi trách nhiệm của mỗi một cá nhân trên thế giới cần thể hiện vai trò và trách nhiệm trước cuộc sống hiện tại và tương lai nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động suy thoái môi trường.

        Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “The Biggest Hour for Earth” –“Thời khắc quan trọng cho Trái đất”. Thông điệp nhằm nhấn mạnh đây là thời điểm chúng ta cần thay đổi, thúc đẩy mạnh mẽ hơn để đảm bảo các mục tiêu toàn cầu về đa dạng sinh học; kêu gọi toàn thể cá nhân, cộng đồng cùng hành động để thích nghi và thay đổi tiến trình biến đổi khí hậu, hướng tới phục hồi thiên nhiên và đa dạng sinh học trong thập kỷ này, chống lại tình trạng suy giảm môi trường sống.

Hoạt động này góp phần lan tỏa thông điệp gắn khí hậu – tài nguyên nước – năng lượng với sự phát triển bền vững. Năm nay, chủ đề của Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch giờ Trái đất đều hướng đến sự thay đổi nhận thức và hành động trong vấn đề biến đổi khí hậu, tài nguyên nước, năng lượng gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

 

Hưởng ứng chuỗi sự kiện trên, CBCNV Công ty MobiFone Service phát động phong trào hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới, Giờ Trái Đất và duy trì thường xuyên các hoạt động sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước, tiết kiệm năng lượng, vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước đạt hiệu quả cao. 

Để các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2023 mang tính chất thiết thực, ý nghĩa và báo cáo kịp thời kết quả triển khai hoạt động, Công ty MobiFone Service sẽ phát động triển khai, tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến về Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới bằng các hoạt động truyền thông phù hợp theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, sáng tạo, có sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ đến nhận thức của CBCNV như: Chạy bảng điện tử, treo pano, áp phích, băng rôn được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp. 

340478728_149970114672139_5829983603090707355_n

Standee khẩu hiệu tuyên truyền bảo vệ môi trường được đặt tại văn phòng Công ty 

Tổ chức hội thảo, tọa đàm bằng phương thức trực tuyến và vận dụng nền tảng công nghệ số để đa dạng các hình thức truyền thông như trang tin điện tử, mạng xã hội, … để tuyên truyền trong cho CBCNV về tầm quan trọng của tài nguyên nước, thời tiết và khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm, bảo tồn đa dạng sinh học, thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nói không với việc tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trái phép, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Thông qua hoạt động tuyên truyền để tăng cường nâng cao nhận thức và hành động thiết thực từ cộng đồng nhỏ (CBCNV công ty) mang tới sự lan tỏa tích cực trong cuộc sống, góp phần áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế – xã hội tới các hệ sinh thái; thúc đẩy việc xây dựng các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Cùng với TCT, người MobiFone Service hãy chung tay cùng cộng đồng, nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi để bảo vệ trái đất – ngôi nhà chung của chúng ta!