Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ, PHÚC LỢI

Định hướng phát triển và các chính sách  của MOBIFONESERVICE  hướng tới mục tiêu xây dựng MOBIFONESERVICE trở thành một  doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam với công việc tốt,  tăng trưởng,  phát triển bền vững và một điều không kém phần quan trọng là chính sách đãi ngộ và chế độ phúc lợi  hấp dẫn với mức lương cố định cạnh tranh và  các hình thức phúc lợi phong phú.

Hàng tháng bên cạnh mức lương cố định, các cán bộ nhân viên tùy theo đặc thù công việc sẽ nhận được các khoản phụ cấp cố định như phụ cấp xăng xe, phụ cấp điện thoại, phụ cấp làm thêm giờ, phụ cấp ăn ca, phụ cấp hỗ trợ kinh doanh…

Chính sách thưởng của MOBIFONESERVICE đảm bảo cán bộ nhân viên có thành tích tốt sẽ được đền đáp xứng đáng với chính sách tháng lương thứ 13, chính sách thưởng theo KPIs, lương theo doanh số, lương thành tích nổi bật.

Bên cạnh đó, các chế độ phúc lợi của MOBIFONESERVICE được xây dựng rất đa dạng đáp ứng nhu cầu của tất cả CBNV như: trợ cấp sinh con, trợ cấp hưu trí, chế độ hỗ trợ tham gia các tổ chức đoàn thể, thể dục thể thao, hỗ trợ đi lại bằng ô tô cho CBNV đủ tiêu chuẩn, chế độ, đãi ngộ đối với CBNV có thành tích cao, tổ chức các cuộc thi, các chương trình hoạt động tập thể trên toàn hệ thống…

Tất cả những chính sách đãi ngộ phúc lợi được xây dựng hướng tới mục tiêu tạo động lực và thúc đẩy cán bộ nhân viên làm việc hết mình để khẳng định bản thân và phát triển sự nghiệp