Tầm nhìn sứ mệnh

Mobifone Service luôn hướng tới sự hài lòng của khách hàng, hiệu quả chính là thước đo cho mỗi hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn

MobifoneService hướng tới là đơn vị quen thuộc, tin cậy, thân thiện trong tổ chức và cung cấp các dịch vụ trợ giúp cho người dùng thiết bị di động.

Sứ mệnh

Tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, Sứ mệnh của chúng tôi chính là: "làm cho cuộc sống thuận tiện hơn với thiết bị di động"