Tin nội bộ

Tin nội bộ

Phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD 05 tháng cuối năm và cả năm 2014

21/08/2014

CBCNV Công ty Mobifone Service hưởng ứng phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD 05 tháng cuối năm và cả năm 2014 

201408210410002813

Nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Công ty, Tổng Giám đốc và BCH công đoàn công ty MobifoneService đã phát động phong trào phong trào thi đua nước rút 05 tháng cuối năm 2014 nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của 100% đơn vị trực thuộc và toàn thể CBCNV Công ty.

Ngày 04/08/2014, hưởng ứng các phong trào thi đua của Công đoàn cấp trên, Tổng Gám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty MobifoneService đã phát động phong trào thi đua nước rút 05 tháng cuối năm 2014 trên toàn Công ty nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Phong trào thi đua được phát động với các nội dung sau:

Thứ nhất: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, đặc biệt phong trào thi đua “Lao động giỏi” “Lao động sáng tạo”  với mục tiêu; “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” kết hợp với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

Thứ hai: Đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 tháng cuối năm 2014 và cả năm 2014.  

Để phong trào thi đua luôn sôi nổi và tạo động lực cho CBCNV việc xét thưởng được thực hiện từng tháng và năm theo cơ cấu giải thưởng: Nhất, Nhì, Ba với tổng kinh phí khen thưởng cho tập thể lên đến 85.000.000 đồng và kinh phí khen thưởng cho các cá nhân dự kiến lên tới 100 triệu đồng.

Ngay sau khi phát động, Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng thi đua nhiệt tình của 100% CBCNV trong toàn Công ty, đặc biệt là CBCNV tại các Chi nhánh.

Tiêu biểu tại Cần Thơ, ngày 11/8/2014, Chi nhánh MobifoneService Cần Thơ đã tổ chức “Lễ phát động thi đua sản xuất hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty 5 tháng cuối năm và cả năm 2014”.  Tất cả các Công đoàn viên, CBCNV Chi nhánh MobifoneService Cần Thơ đã tham dự buổi lễ phát động với tinh thần hăng say, hứng khởi và cùng giơ cao khẩu hiểu: “Phấn đấu 5 tháng – Rực sáng cả năm”.

201408210412395865

CBCNV Chi nhánh MobifoneService Cần Thơ

Phong trào thi đua là cơ hội để CBCNV toàn Công ty thể hiện được năng lực và tình yêu với Công ty, đồng thời góp phần đưa Công ty MobifoneService hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó.