Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014

02/02/2015

Công ty MobiFoneService xin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014. Để biết thêm thông tin chi tiết

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm tại đây.

Trân trọng!