Thông báo

Thông báo

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông

03/11/2016

Ngày 31/10/2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) đã có công văn số 999/CV/2016/MFS gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày chốt danh sách cổ đông để nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán trên Hệ thống giao dịch chứng khoán Upcom.

Theo đó, ngày chốt danh sách là ngày 09/11/2016, kể từ ngày 08/11/2016, VSD sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MFS cho tới thời điểm việc đăng ký giao dịch được hoàn tất.

cv-999-chot-ds-upcom