Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 13

28/12/2016

Ngày 23/12/2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone Service đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 13.

Nội dung thay đổi là điều chỉnh tăng vốn điều lệ Công ty trên cơ sở kết quả chào bán chứng khoán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận.

Để biết thông tin chi tiết, Quý cổ đông vui lòng download tại đây