Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông

13/10/2017

Ngày 09/10/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) đã có công văn số 1082/CV/2017/MFS gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày chốt danh sách cổ đông để nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán trên Hệ thống giao dịch chứng khoán Upcom.

Theo đó, ngày chốt danh sách là ngày 24/10/2017, kể từ ngày 23/10/2017, VSD sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MFS cho tới thời điểm việc đăng ký giao dịch được hoàn tất.

Untitled