Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Thông báo tiếp tục phát hành Hồ sơ mời thầu và gia hạn thời điểm đóng thầu

02/08/2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone thông báo mời thầu với nội dung:

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn định giá tham chiếu trong ngày đầu tiên giao dịch trên Upcom.

“http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180658086 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/06/2018”

Xin trân trọng thông báo!