Tin nội bộ

Tin nội bộ

THƯ CHÚC TẾT CỦA CHỦ TỊCH BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

01/02/2019

Nhân dịp đón Tết Kỷ Hợi 2019, Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone đã gửi thư Chúc Tết tới toàn thể cán bộ nhân viên, đoàn viên Công đoàn Công ty MobiFone Service.

Thư chúc tết