Hoạt động đoàn thể

Hoạt động đoàn thể

Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2019

22/04/2019

Ngày 20/4/2019, Lễ phát động “Tháng Công nhân và “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2019 với các chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở – Một lợi ích đoàn viên” và “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” do Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức, đã diễn ra tại Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện, Công đoàn MobiFone Service đã cử đại diện tham gia dùng hơn 300 đại diện tiêu biểu của Ngành.

3

Cũng nằm trong chương trình Tháng công nhân, hướng tới “Mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên”, ngày 12/4/2019 tại TP. Đà Nẵng, Công đoàn TT&TT VN đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2019 cho cán bộ làm công tác Tuyên giáo. Hội nghị tập trung trao đổi Kỹ năng viết tin hiện đại, hấp dẫn; những ảnh hưởng, thời cơ và thách thức của cuộc CMCN 4.0. 

Công tác tuyên giáo có nhiều nội dung và phương pháp triển khai, một trong những phương pháp tuyên truyền hiệu quả đó là đăng tải thông tin qua tin, bài trên các phương tiện truyền thông của đơn vị.

Thông qua Lễ phát động “Tháng công nhân”, “Tháng an toàn vệ sinh lao động”, Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo, Công đoàn TT&TTVN đề nghị các Công đoàn cơ sở cần nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và hiệu quả các kiến thức đã được truyền đạt để triển khai phong trào công nhân viên chức, hoạt động công đoàn tại cơ sở phù hợp, thiết thực, góp phần xây dựng ngành TT&TT, xây dựng tổ chức Công đoàn TT&TT VN phát triển vững mạnh.

2 1

Mobifone Service