Tin nội bộ

Tin nội bộ

MFS Hải Phòng trao thưởng “Chương trình Điện thoại viên MobiFone Quý I-2019″

24/04/2019

Chi nhánh MobiFone Service Hải Phòng tổng kết và trao thưởng “Chương trình Điện thoại viên MobiFone thi đua nâng cao chất lượng bán hàng và chăm sóc khách hàng Quý I-2019”

Thời gian chương trình thi đua diễn ra từ ngày 01/02/2019 – 31/03/2019, tất cả Điện thoại viên tại Call Center MFS Hải Phòng luôn cố gắng tích cực trong công tác trả lời khách hàng và phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thi đua. Kết quả thi đua cá nhân có 01 giải nhất, 05 giải nhì, thi đua tập thể có 01 giải nhất và 01 giải nhì. Chất lượng trả lời khách hàng trung bình đạt 9.8 điểm, cao nhất đạt 10,4 điểm.

Cá nhân xuất sắc (6 giải):

  1. Nguyễn Thị Hiệu – Danh số 8570 – Giải nhất
  2. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Danh số 8772 – Giải nhì
  3. Lê Thị Thu Hiền – Danh số 8932 – Giải nhì
  4. Lê Thị Vinh – Danh số 8814 – Giải nhì
  5. Nguyễn Thị Nhung – Danh số 8637 – Giải nhì
  6. Nguyễn Thị Quyên – Danh số 8800 – Giải nhì

Tập thể xuất sắc (2 giải):

  1. Nhóm 1 – Giải nhất
  2. Nhóm 3 – Giải nhì

Ông Vũ Bá Phương – Giám đốc Chi nhánh và Ông Phạm Tuấn Anh – Trưởng đài HTKT 1090 Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 5 đã trao thưởng cho các Cá nhân và tập thể đạt giải thưởng của chương trình.

Hình ảnh buổi tổng kết và trao giải:

13e5398e89e26cbc35f3

Ông Vũ Bá Phương – Giám đốc Chi nhánh MobiFone Service tổng kết chương trình thi đua

2f0b1b61ab0d4e53171c

Ông Phạm Tuấn Anh – Trưởng đài HTKT 1090 Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 5 động viên khen ngợi Điện thoại viên Chi nhánh 70f6c59d75f190afc9e0

ĐTB Nguyễn Thị Hiệu – Danh số 8570 – Giải nhất cá nhân chương trình thi đua Điện thoại viên MobiFone chia sẻ suy nghĩ

615a8133315fd4018d4e 64f5d69f66f383addae2

ĐTV Nhóm 1 xuất sắc đạt giải nhất tập thể

d2be9fd72fbbcae593aa

ĐTV Nhóm 3 xuất sắc đạt giải nhì tập thể

6018da706a1c8f42d60d

Các ĐTV xuất sắc đạt giải nhì cá nhân