Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty – Ông Phan Tiến Dũng

14/11/2019

Căn cứ Quyết định 20/QĐ/HĐQT ngày 14/11/2019, Hội đồng quản trị công ty quyết định bổ nhiệm lại Ông Phan Tiến Dũng giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone, thời hạn bổ nhiệm lại là 03 năm.

Bo nhiem lai - a Dung