Tin nội bộ

Tin nội bộ

MobiFone Service – Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2021

04/01/2021

Ngày 04/01/2021, CTCP Dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MFS) đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2021 để cùng đánh giá lại hoạt động năm 2020 và đề ra những mục tiêu phương hướng triển khai năm 2021 với nhiều khởi sắc.

Năm 2020, Công ty MFS đã khép lại với kết quả là hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao. Với rất nhiều những thách thức và cơ hội trong năm mới, Công ty MFS đã đặt ra những mục tiêu mới tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận sau thuế và quyết tâm hoàn thành trong năm 2021.