Tin nội bộ

Tin nội bộ

CÔNG TY MOBIFONE SERVICE THỰC HIỆN HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 NĂM 2021

09/06/2021

        Năm 2021, dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty MobiFone Service. Tuy nhiên toàn thể cán bộ nhân viên công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn duy trì sản xuất kinh doanh của Công ty.

        Để góp phần động viên khích lệ người lao động vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn, đặc biệt là đội ngũ Điện thoại viên, nhân viên thu cước, ứng cứu thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ những người trực tiếp đối diện với nguy cơ lây nhiễm cao, ban lãnh đạo Công ty và Công đoàn đã quyết định hỗ trợ người lao động làm việc tại Công ty năm 2021 chịu ảnh hưởng của dịch Covid–19 với tổng số tiền là 613 triệu đồng được trích từ Quỹ phúc lợi của Công ty. 

        Công ty MobiFone Service mong muốn toàn thể CBNV hãy cùng nhau tiếp tục nỗ lực, đồng lòng vượt qua khó khăn để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ mỗi người lao động, hướng đến mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.