Hoạt động đoàn thể

Hoạt động đoàn thể

Họp Tổng kết hoạt động Công đoàn Công ty năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023

23/12/2022

Công đoàn Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (Công đoàn Công ty) họp: Tổng kết hoạt động Công đoàn Công ty năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023 vào ngày 21 tháng 12 năm 2022.

đc

Anh Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch BCH Công đoàn tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Tham dự hội nghị gồm có:

Đồng chí Hoàng Thị Yến – Đại diện Công đoàn cấp trên – Công đoàn TCT Viễn thông MobiFone Công đoàn TCT Viễn thông MobiFone

Anh Tường Duy Phúc Chủ tịch HĐQT Công ty

Anh Nguyễn Ngọc Thảo – Chủ tịch CĐ Công ty

Anh Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch CĐ Công ty Phòng Kế toán

Anh Tăng Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch CĐ Công ty Phòng TCHC

Và các ủy viên BCH Công đoàn Công ty, BGĐ các chi nhánh, cán bộ Công đoàn tại các đơn vị.

ds

Cuộc họp gồm các nội dung:

Báo cáo tình hình hoạt động công đoàn năm 2022 và phương hướng hoạt động, kế hoạch hành động năm 2023 của CĐ Công ty. Tham luận về Công tác thi đua – khen thưởng và Chăm lo cho người lao động.

Đồng chí Tường Duy Phúc – Bí thư Chi bộ Đảng, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo:

Đánh giá các hoạt động Công đoàn năm 2022:

– Đánh giá cao các hoạt động phong trào mà Công đoàn Công ty phát động và đã thay đổi trong thời gian qua. Công đoàn Công ty các cấp đã phát động tiếp nối các phong trào của Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Tổng Công ty).

– Công đoàn phối hợp với chuyên môn để duy trì việc làm cho người lao động trong thời kỳ dịch bệnh, đảm bảo công việc thông suốt qua các hình thức làm việc: online, từ xa,…nhưng không bị ảnh hưởng tới tiến độ, chất lượng công việc. Qua đó tỷ lệ ổn định người lao động cao, góp phần vào ổn định các hoạt động SXKD của Công ty nói riêng và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone nói chung.

– Biểu dương các hoạt động, thành tích của Công đoàn Công ty.

Phương hướng hoạt động của Công đoàn Công ty năm 2023:

– Đề nghị Công đoàn Công ty tiếp tục chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo đúng chính sách, đối tượng, kịp thời và đầy đủ.

– Tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức các chủ trương chính sách Nhà nước, của Công đoàn cấp trên, của Chi bộ tới người lao động.

– Xây dựng và đào tạo tốt đội ngũ cán bộ Công đoàn.

– Tăng cường tổ chức phát động chương trình thi đua gắn liền với hoạt động SXKD của Công ty, của Tổng Công ty. Đồng thời cải tiến chương trình, cải tiến công tác kiểm tra, vinh danh…

– Nâng cao tần suất và chất lượng công tác phong trào để phục vụ gắn kết người lao động, phục vụ thi đua giữa các đơn vị Công đoàn cơ sở khác, giúp người lao động gắn bó với Công ty nhiều hơn.

– Trong năm 2023, rà soát và khắc phục những thiếu sót trong năm 2022, hoàn thiện những ý kiến đóng góp tại các tham luận trong hội nghị như: Tách rõ đoàn viên công đoàn làm việc trực tiếp tại MobiFone Service, đoàn viên công đoàn là người lao động của MobiFone Service nhưng sinh hoạt tại các đơn vị công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone; giải pháp khắc phục cho việc địa bàn rộng,…

Đại diện Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Service trao đổi, chỉ đạo:

– Biểu dương các hoạt động phong trào của Công đoàn Công ty và đặc biệt ấn tượng 2 phong trào thi ảnh “Đồng nghiệp tôi” và “Duyên dáng áo dài Việt Nam” năm 2022

Ý kiến đóng góp với Công đoàn Công ty MobiFone Service:

– Công tác quy hoạch nguồn cán bộ công đoàn các cấp đảm bảo theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư chi bộ Đảng và hướng dẫn của Công đoàn Tổng Công ty.

– Công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp đảm bảo theo kế hoạch và theo hướng dẫn của Công đoàn Tổng Công ty.

– Công đoàn Tổng Công ty sẽ phát huy chuyển đổi số trong các hoạt động của Công đoàn trong thời gian tới.

cdd

Chủ tịch BCH Công đoàn Công ty Nguyễn Ngọc Thảo tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư chi bộ Đảng, Chủ tịch HĐQT Công ty và những chỉ đạo, góp ý của đại diện Công đoàn, đồng thời, đồng chí Thảo nêu ra kế hoạch triển khai công tác Công đoàn năm 2023 như sau:

– Chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo đúng chính sách, đối tượng, kịp thời và đầy đủ.

– Cải tiến và tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức các chủ trương chính sách Nhà nước, của Công đoàn cấp trên, của Chi bộ tới người lao động.

– Xây dựng đào tạo, bồi dưỡng, dìu dắt cán bộ công đoàn toàn Công ty. – Xây dựng chương trình phong trào từ đầu năm 2023.

– Tối ưu cải tiến các phương pháp triển khai phong trào Công đoàn Công ty trong thời gian tới.

– Thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào (thể thao, văn nghệ) thường xuyên và đột xuất.

– Tăng cường triển khai công tác số hóa các hoạt động Công đoàn.

– Tăng cường liên kết các hoạt động phong trào đoàn thể với các đơn vị công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty khác.

– Nâng cao công tác đối thoại với người lao động bằng nhiều hình thức.

– Nâng cao công tác giới thiệu Đoàn viên Công đoàn ưu tú tới Chi bộ Đảng.

– Nghiêm chỉnh thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Công đoàn và tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp theo quy định.

cd

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.