Tin nội bộ

Tin nội bộ

Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2023

03/01/2023

Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2023

Ngày 23/12/2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật Mobifone tổ chức họp Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2023.

h1

Thành phần tham dự:

Tổng công ty:

–          Anh Đình Tuấn – TV HĐTV TCT

–          Anh Thọ – TGV HĐTV TCT

Lãnh đạo MobiFone Service:

Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022: Những kế hoạch đạt và chưa đạt trong năm.

h2

Trình bày triển khai kế hoạch SXKD năm 2023

h4

h5

Phía Tổng Công ty cũng chia sẻ sự khó khăn của MFS nằm trong bối cảnh khó khăn chung. Ghi nhận các KNĐX của MFS.

h3

h7

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, cùng chờ đón sự chuyển mình của Công ty với những kế hoạch mới cho năm 2023.