Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

24/07/2023

Công ty MobiFoneService kính báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023. Để biết thêm thông tin chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm dưới đây:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Trân trọng!