Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty

15/12/2023

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone xin trân trọng thông báo bổ nhiệm lại Ông Vũ Quang Hải giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty (nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 16/12/2023).
Chi tiết tại đây.