Giới thiệu DV HTVT

Giới thiệu DV HTVT

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (MobifoneService) là đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật và hạ tầng trong lĩnh vực thông tin di động. MobifoneService đã có bề dày kinh nghiệm triển khai các dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trên toàn quốc. Trong những năm gần đây, Công ty MobifoneService còn đạt được nhiều thành công trong việc cung cấp dịch vụ đo kiểm thiết bị, truyền dẫn, đo kiểm các thông số trên mạng, thực hiện triển khai và bảo dưỡng ứng cứu thông tin đặc biệt là triển khai dịch vụ cho thuê truyền dẫn Viba dung lượng cao.

Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân được đào tạo bài bản, lành nghề và tâm huyết, Công ty luôn đáp ứng được những yêu cầu chuẩn mực cao nhất của các nhà mạng Viễn thông về chất lượng, tiến độ và khối lượng công việc.

Các dịch vụ Hạ tầng – Viễn thông Công ty Mobifone Service cung cấp:

Hinh 1

Hình 1: IF Cable Laying

Hinh 2

Hình 2: Antenna with ODU