Company News

Company News

Thông báo về việc thay đổi mẫu dấu Công ty

13/10/2015

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) xin trân trọng thông báo Quý Cổ đông được biết: Kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2015, Công ty MobiFone Service sẽ chính thức sử dụng mẫu dấu pháp nhân mới được cấp trong hoạt động giao dịch.

Quý vị cổ đông, đối tác, khách hàng vui lòng xem văn bản đính kèm để biết thông tin chi tiết về việc thay đổi mẫu dấu của Công ty.