Company News

Company News

Công ty Cổ Phần MobiFone Service thông báo về việc thay đổi Kế toán Trưởng

05/01/2016

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) xin công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán Trưởng từ ngày 01/01/2016.

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng!