Tin trong ngành

Tin trong ngành

Nguyên tắc làm việc của Nhóm dẫn đầu

31/10/2018

Trong thời đại ngày nay, khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì yêu cầu làm việc theo nhóm trở thành cần thiết hơn bao giờ hết. Đơn giản vì không ai là hoàn hảo, làm việc theo nhóm sẽ tập trung những mặt mạnh của từng người và bổ sung cho nhau. Dưới đây là những nguyên tắc của Nhóm dẫn đầu:

1. Tạo sự đồng thuận
Họp nhóm là cách thức tốt nhất để bổi đắp tinh thần đồng đội và thói quen làm việc đồng đội ngay từ lúc đầu mới thành lập nhóm. Những buổi họp nhóm giúp các thành viên mới làm quen với nhau, tạo sự nhất trí về các mục tiêu được giao, giải quyết tốt các vấn đề về mặt tổ chức.

lam viec nhom

2. Xây dựng mục tiêu làm việc
– Mọi thành viên của nhóm cần thống nhất về mục tiêu chung, thấu hiểu mục tiêu rõ ràng chi tiết.

– Xây dựng biện pháp thực hiện cho mục tiêu công việc.

– Để đạt được những kết quả cao nhất nên xây dựng các mục tiêu riêng hướng đến mục tiêu chung.

lam viec nhom

3. Thiết lập các mối quan hệ với ban quản trị
Nhóm trong quá trình hoạt động cần có sự hỗ trợ của đội ngũ thâm niên, có trình độ và kinh nghiệm. Ba mối quan hệ chủ yếu mà nhóm cần tới là:

– Người bảo trợ chính của nhóm (là người giúp đỡ nhóm khi gặp khó khăn về tinh thần, vật chất trong quá trình hoạt động).

– Người đầu ngành hoặc phòng ban có liên quan.

– Người quản lý tài chính của nhóm.

4. Khuyến khích óc sáng tạo
Nhiều người trở thành những kẻ chỉ biết làm theo kinh nghiệm và tính cách riêng của họ. Hãy phá thế thụ động ấy và tạo tính sáng tạo.

Đừng để nhóm của bạn bị phân lớp thành những con người chuyên sáng tạo và những kẻ thụ động. Muốn vậy, bạn luôn biết hoan nghênh tính đa dạng của các quan điểm và ý tưởng, để rồi lái buổi tranh luận đi đến chỗ thống nhất.

lam viec nhom

5. Học cách ủy thác
Sự ủy thác có hai hình thức: ủy thác công việc và ủy thác quyền hành.

Ủy thác công việc là phân nhỏ mỗi kế hoạch thành các phần việc riêng và với mục tiêu riêng, rồi phân chúng cho các thành viên của nhóm. Sau đó, phó mặc cho họ và chỉ can thiệp khi không đạt mục tiêu.

Ủy thác quyền hành là sau khi tham khảo ý kiến các thành viên trong nhóm, trao cho người được ủy quyền đầy đủ quyền để họ được hành xử công việc.

lam viec nhom

Khi ủy thác, cần nhận diện các loại đặc tính khi ủy thác:

– Có khả năng muốn thực hiện: Đây là trường hợp người được ủy nhiệm là đối tượng lý tưởng, sẵn lòng nhận trách nhiệm và cũng sẵn lòng tham khảo ý kiến người khác, thực hiện theo ý khi được ủy nhiệm.

– Có khả năng không muốn thực hiện: Đối tượng này không sẵn lòng học hỏi và tiếp thu ý kiến của người khác, thiếu tinh thần hợp tác, không nên giao quyền cho họ.

– Thiếu khả năng muốn thực hiện: Đối tượng này cần được đào tạo bổ khuyết những mặt yếu trước khi được ủy nhiệm.

lam viec nhom

– Thiếu khả năng, không muốn thực hiện: Đối tượng này vừa không có năng lực, không có tinh thần làm việc nếu giao việc cho loại người này kết quả sẽ hỏng việc chung của cả nhóm.

 -> Bí quyết làm việc nhóm cần ghi nhớ:

– Không bao giờ được miệt thị ý kiến nào trong buổi họp.

– Nhiều ý kiến tưởng chừng ngớ ngẩn lại có thể đưa đến những giải pháp đáng giá.

– Những ý kiến sáng tạo trong những buổi họp bao giờ cũng cao hơn ý kiến của một cá nhân đưa ra.

– Khuyến khích mọi người phát biểu: Người lãnh đạo cần động viên mọi người bàn thảo, ngay cả với ý kiến nghịch lại cũng có giá trị của nó.