Company News

Company News

Hội nghị Người lao động và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 Công ty MobiFoneService

30/01/2015

Ngày 28/01/2015, tại phòng họp tầng 3 –Tổng công ty viễn thông MobiFone, Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFoneService) đã tổ chức Hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 với sự tham gia của gần 100 CBCNV tiêu biểu đại diện cho hơn 1.000 người lao động của Công ty.

Trien khai 0

Ảnh 1: Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đồng thời là Đại diện vốn của Tổng Công ty viễn thông Mobifone tại Công ty MobifoneService gồm: Ông Nguyễn Văn Tung – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone – Chủ tịch HĐQT Công ty MobifoneService, Ông Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng phòng CSKH Tổng Công ty viễn thông MobiFone – Thành viên HĐQT Công ty MobifoneService, Bà Giang Thu Hương – Phó Phòng Kế hoạch bán hàng Tổng Công ty viễn thông MobiFone – Thành viên HĐQT Công ty MobifoneService; các thành viên HĐQT khác; đồng chí Hà Đông – Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Cầu Giấy; Trưởng Ban kiểm soát Công ty MobiFoneService, Ban lãnh đạo Công ty và gần 100 CBCNV tiêu biểu đại diện cho hơn 1.000 người lao động của Công ty trên toàn quốc.

Trien khai 1

Ảnh 2: Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Vũ Quang Hải đã báo cáo các kết quả của hoạt động SXKD của Công ty MobiFoneService trong năm 2014. Theo đó, năm 2014 các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận của Công ty Mobifone Service đều vượt kế hoạch năm 2014 và tăng trưởng cao so với năm 2013. Đồng thời, ông Hải cũng thay mặt Ban lãnh đạo công ty đưa ra những kiến nghị, đề xuất đối với Hội đồng quản trị và các thành viên đại diện vốn công ty mẹ là Tổng công ty Viễn thông MobiFone để Công ty MobiFoneService có thể hoàn thành kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Về công tác công đoàn, ông Tăng Ngọc Sơn – Chủ tịch BCH công đoàn công ty thay mặt BCH, Ban Thường vụ lên báo cáo tổng kết hoạt động công tác công đoàn năm 2014 và trình bày phương hướng hoạt động năm 2015 của BCH công đoàn Công ty MobiFoneService. Báo cáo ghi nhận những thành tích đã đạt được trong hoạt động công tác công đoàn năm 2014 và nêu ra những khó khăn trong năm 2014 và năm 2015. Tuy nhiên với những mục tiêu, định hướng đề ra và tư tưởng, đường lối rõ ràng, công đoàn công ty luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

Trien khai 2

Ảnh 3: Ông Tăng Ngọc Sơn – Chủ tịch BCHCĐ Công ty tổng kết hoạt động công đoàn năm 2014 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tung – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty viễn thông MobiFone, Chủ tịch HĐQT Công ty MobiFoneService thay mặt các đại diện vốn của Tổng Công ty viễn thông MobiFone tại Công ty MobiFoneService và Hội đồng quản trị Công ty MobifoneService phát biểu chỉ đạo. Ông Nguyễn Văn Tung đã đưa ra 08 nhiệm vụ trọng tâm cho Ban lãnh đạo công ty cần thực hiện trong năm 2015. Trong đó, ông Nguyễn Văn Tung chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty cần đẩy mạnh hoạt động SXKD, hoàn thành kế hoạch do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao phó; mở rộng và nâng cao các dịch vụ chính; nâng cao thu nhập cho người lao động trong năm 2015; đồng thời nhấn mạnh vai trò của hoạt động công tác công đoàn, đoàn thanh niên trong Công ty;… Ông Nguyễn Văn Tung cũng kêu gọi toàn thể CBCNV công ty cố gắng phát huy hơn nữa vì sự lớn mạnh và sự phát triển bền vững của Công ty, qua đó tạo nên thương hiệu MobiFoneService vững mạnh. Trước những ý kiến chỉ đạo của Ông Nguyễn Văn Tung, Ông Vũ Quang Hải – Tổng giám đốc công ty một lần nữa hứa trước Hội đồng quản trị và toàn thể Hội nghị sẽ nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao phó. 

Trien khai 3

Ảnh 4: Ông Nguyễn Văn Tung – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo 

Điểm nhấn của Hội nghị là lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể giữa 02 bên: Người sử dụng lao động và Đại diện cho Tập thể người lao động. Trước buổi lễ ký kết, bản dự thảo của thỏa ước đã được gửi tới toàn thể người lao động trong Công ty nhằm trưng cầu ý kiến, làm cơ sở để người lao động thể hiện những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất và tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong mối quan hệ lao động với người sử dụng lao động. Việc ký kết Thỏa ước lao động tập thể tại Hội nghị đã thể hiện sự minh bạch trong công tác quản trị của người sử dụng lao động, đề cao vai trò, vị trí của người lao động, đồng thời thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối của người sử dụng lao động với người lao động trong Công ty. 

Trien khai 4

Ảnh 5: Ký kết Thỏa ước lao động tập thể giữa Đại diện tập thể NLĐ và Người sử dụng lao động

Ngày 28/01/2015 cũng là ngày kỷ niệm 07 năm thành lập công ty MobiFoneService (28/01/2008 – 28/01/2015). Đây cũng là ngày truyền thống của toàn thể CBNV công ty, là dịp để nhìn lại, đánh giá, công nhận và khen thưởng các Tập thể, cá nhân đã đạt thành tích trong công tác chuyên môn và công tác công đoàn trong năm vừa qua. 

Trien khai 5

Ảnh 6: Ông Nguyễn Văn Tung – Chủ tịch HĐQT Công ty trao hoa và bằng khen xuất sắc cho Ban Tổng Giám đốc

Trien khai 6

Ảnh 7: Ông Nguyễn Văn Tung – Chủ tịch HĐQT Công ty trao hoa và bằng khen xuất sắc cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc đạt thành tích xuất sắc

Trien khai 8 Trien khai 7

Ảnh 8 & 9: Ban Tổng Giám đốc trao hoa và bằng khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc và tiên tiến trong công tác chuyên môn năm 2014

Trien khai 9

Trien khai 10

Ảnh 10 & 11: BCHCĐ Công ty trao hoa và bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn năm 2014